minusta

Blogi liiketalouden ja bisneksen maailmasta

Liiketalous on alana ja käsitteenä hyvin laaja. Itse asiassa lähes kaikki nykyisessä maailmassamme pyörii bisneksen ja kaupanteon ympärillä. Teit mitä tahansa, menit minne tahansa, et voi välttää tekemästä kauppaa jonkun kanssa. Kaupan alalla on myös hyvin monenlaista tekijää - on liiketalouden ammattilaisia tai kaupankäyntiin kylmiltään lähteneitä yrittäjiä. Juuri moninaisuutensa takia koen tämän alan niin kiehtovana. Olen luonut tämän blogini, jotta voisit kanssani sukeltaa liikemaailman kiemuroihin. Kirjoitan aiheesta hyvin laajasti aina suuremmista aihealueista tiettyihin kaupankäynnin tapoihin. Tekstini sopivat niin maallikolle kuin liiketalouden ammattilaisellekin ja kuulen mielelläni erilaisia kommentteja ja mielipiteitä alaan liittyen. Jos siis liikemaailma ja bisnes kiinnostavat sinuakin, hyppää blogini matkaan. Lue, opi, keskustele ja kommentoi vapaasti!

Haku

arkisto

Viimeisimmät julkaisut

tag

Blogi liiketalouden ja bisneksen maailmasta

Siivousalan toiminnanohjausjärjestelmä lisää yrityksen tehokkuutta

by Jackie Bates

Toiminnanohjausohjelmisto eli ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning) on yrityksen toiminnan ja resurssien suunnitteluun ja hallintaan eli ydinprosesseihin kehitetty ohjelmisto, joka voi sisältää monia eri osia, kuten esimerkiksi kirjanpito, laskutus, varastonhallinta, tuotannonohjaus, sekä prosessien, resurssien ja materiaalien hallinta. Toiminnanohjausohjelmisto integroi kaikki prosessit yhteen järjestelmään, joka mahdollistaa tiedon saannin kaikista eri osastoista kautta koko organisaation. Järjestelmällä pyritään parantamaan yrityksen toiminnan tehokkuutta, esimerkiksi karsimaan päällekkäisen työn tekemistä ja kapasiteetin käyttöasteen parantaminen. Järjestelmään on saatavilla eri toimintoja omina moduuleinaan, joista voi valita oman yritystoiminnan kannalta keskeisimmät osat ja yleensä lisäksi järjestelmään voidaan kytkeä muita järjestelmiä.

                                

Mitä hyötyä toiminnanohjausjärjestelmästä on yritykselle

Järjestelmän tarkoitus on lisätä yrityksen tehokkuutta sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Järjestelmän avulla eri toimintojen tiedoista saadaan reaaliaikaista tietoa, joka nopeuttaa tiedon siirtoa osastolta toiselle ja päätöksiä pystytään sen vuoksi myös tekemään nopeammin. Siivousalan toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa työn organisointia ja resurssien suunnittelua joustavasti ja reaaliaikaisesti. Siivousalalla järjestelmän keskeisiä elementtejä voivat olla esimerkiksi:

  • työvuorosuunnittelu, jossa työvuorolistat voi suunnitella helposti järjestelmässä
  • sopimuksien hallinta
  • yksittäisten keikkojen suunnittelu ja hallinta
  • työajan suunnittelu ja toteutumisen vertailu
  • kohdetiedot, jossa on kaikki tiedot kohteesta, mahdolliset lisätiedot ja työohjeet
  • reaaliaikainen seuranta tehtävien suorittamisesta
  • poikkeamien ja lisätöiden kirjaaminen
  • kirjanpito ja palkkatiedot
  • ajoneuvopaikannus

Valitse siivousalan toiminnanohjausjärjestelmä huolellisesti

Markkinoilla on runsaasti eri järjestelmiä ja sen valinnassa kannattaa ottaa huomioon oman yrityksen tarpeet. Kannattaa valita luotettava järjestelmätoimittaja, jonka toiminnan jatkuvuus ja järjestelmän jatkuva kehittäminen on taattu ja ohjelmaan on siten myös saatavilla kustannustehokkaasti uusia päivityksiä. Yritystoiminnan muuttuessa ja kasvaessa järjestelmän täytyisi joustaa ja skaalautua uusien vaatimusten mukana. Valinnassa kannattaa myös ottaa huomioon yrityksen kokemus ja kyky viedä järjestelmän käyttöönottoprosessi hallitusti läpi. Yhteistyökumppanin tulisi myös ymmärtää yrityksen toimiala ja prosessit ja toteuttaa järjestelmä loppukäyttäjän näkökulma huomioiden, niin että järjestelmästä tulee helppokäyttöinen. Loppukäyttäjien koulutus on myös olennainen osa prosessia, kun järjestelmä otetaan käyttöön ja myös jatkuva asiakaspalvelu, josta kaikkiin ongelmiin saa avun nopeasti ja luotettavasti, liittyivätpä ne järjestelmän käyttöön tai virhetilanteisiin.

Lisätietoa toiminnanohjausjärjestelmistä voit lukea esimerkiksi Atop-Tieto Oy sivuilta.

jaa